Зорилго

Хүмүүс бие биедээ итгэл, сэтгэл, эрүүл энх, аз жаргал хайрлаж, харилцан туслалцаж амгалан тайван амьдрал боломжийг бүрдүүлэхэд туслах нь бидний зорилго юм.            

/Монгол Улсын Тэргүүн Хатагтай Х.Болормаа/    

Сангийн зорилго  

Хүн амын эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал болох хорт хавдар түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хорт хавдартай тэмцэх үйл ажиллагаанд шийдвэр гаргагчид, бодлого боловсруулагчид, олон нийтийн байгууллага, иргэдийн анхаарлыг хандуулж тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд бүхий л талын дэмжлэг оролцоог бий болгоно.