Хавдрыг эрт оношлох шинжилгээнд хамрагдцгаая!
 
No Шинжлүүлэх эрхтэн Хорт хавдар Шинжилгээ хийлгэх нас Шинжилгээ хийлгэх давтамж Хийлгэх шинжилгээний нэр
01 Элэг Элэгний хорт хавдар 40-өөс дээш насны /эр, эм/ Элэгний В, С вирус илэрсэн 6 сар тутам
 • Элэгний ЭХО
 • Цусанд хавдрын маркер (AFP) илрүүлэх
02 Улаан хоолой Ходоодны хорт хавдар 40-өөс дээш /эр, эм/ Жилд нэг удаа
 • Тодосгогч бодистой улаан хоолой, ходоодны рентген
 • Улаан хоолой ходоод дурандах
03 Бүдүүн шулуун гэдэс Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар 50-иас дээш насны /эр, эм/ Жилд нэг удаа
 • Өтгөнд цус илрүүлэх шинжилгээ
 • Давхар тодосгогч бодистой рентген зураг
 • Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран
04 Умайн хүзүү Умайн хүзүүний хорт хавдар 35-аас дээш насны /эм/ 2 жилд тутам
 • Умайн хүзүүний эд эсийн шинжилгээ
05 Хөх Хөхний хорт хавдар
 • 30 - аас дээш насны /эм/
 • 40-өөс дээш насны /эм/
 • 1 сар тутам
 • 2 жилд нэг удаа
 • Хөхөө өөрөө шинжих
 • Хөхний зураг авхуулах
 •